Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach

 

 

 

 PDF8.8. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

 

 


PDFSIWZ Inkubator.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 5a do SIWZ - doświadczenie zawodowe, dokumentacja projektowa.doc

DOCZałącznik nr 5b do SIWZ - doświadczenie zawodowe, roboty budowlane.doc

DOCZałącznik nr 6a do SIWZ - wykaz osób, projektowanie.doc

DOCZałącznik nr 6b do SIWZ - wykaz osób, roboty budowlane.doc

DOCZałącznik nr 7a do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.doc

DOCZałącznik nr 7b do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.doc

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy.pdf

JPEGLOGO RPO.jpeg

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF8.1. zmiana treści SIWZ, zmiana treści ogłoszenia.pdf

PDFSIWZ Inkubator modyfikacja.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

DOCZałącznik nr 7b do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada - modyfikacja.doc

PDF8.2. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

JPEG2 001.jpeg

JPEG2 002.jpeg

JPEG2 003.jpeg

JPEG2 004.jpeg

JPEG2 005.jpeg

JPEG2 006.jpeg

JPEG2 007.jpeg

JPEG2 008.jpeg

JPEG2 009.jpeg

JPEG2 010.jpeg

JPEG2 011.jpeg

JPEG2 012.jpeg