Przejdź do treści strony WCAG

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Byczyna

 

PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZYZNANYCH DOTACJI
NA ZADANIA W 2009 ROKU

 

Adnotacje urzędowe

  1. Nazwa zadania

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Byczyna

  1. Kwota przeznaczona na dotacje

50 000, 00 zł

  1. Suma kwot wniosków

106 998,56 zł

  1. Ilość złożonych wniosków

6

  1. Ilość wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym

 

6

  1. Ilość wniosków rekomendowanych do dotacji

 

6

 

 

l.p.

nazwa organizacji

zadanie
(tytuł/nazwa programu)

Całkowity koszt zadania

Wysokość dotacji z budżetu Gminy Byczyna

1.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego
w Roszkowicach

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Byczyna


25 000,00 zł

15 000 zł
( 60% )

2.

Parafia Rzymskokatolicka p.w Św. Jacka w Miechowej

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Byczyna


26 072,74 zł

 

8 000 zł
( 31 % )

3.

Parafia Ewangelicko-Augsburska p.w. Św. Mikołaja w Byczynie

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Byczyna


32 500,00 zł

10 000 zł
( 30,77% )

4.

Parafia Rzymskokatolicka
w Łowkowicach, Kościół Św. Jana z Dukli
w Dobiercicach

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Byczyna


14 551,95 zł

11 000 zł
( 76 % )

5.

Pałac Gołkowice Janusz Jasiński
”JAKLUGO”

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Byczyna


5 000, 00 zł

4 000 zł
( 80% )

6.

Zespół dworsko-parkowy
w Biskupicach Andrzej Janik

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Byczyna


3 873,87 zł

2 000 zł
(51,63 % )

7.

RAZEM

 

 106 998,56 zł

50 000zł