Przejdź do treści strony WCAG

Ochrona i promocja zdrowia w roku 2009

 

PROTOKÓŁ PRZYZNANYCH DOTACJI
NA ZADANIA W 2009 ROKU
 

Adnotacje urzędowe

  1. Nazwa ogłoszonego konkursu

Ochrona i promocja zdrowia

  1. Kwota przeznaczona na dotacje w konkursie

4 000,00 zł

  1. Suma zaproponowanych dotacji

8 000,00 zł

  1. Ilość wniosków złożonych do konkursu

2

  1. Ilość wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym

2

  1. Ilość wniosków rekomendowanych przez Komisję do dofinansowania

1

 

l.p.

nr oferty

nazwa organizacji

zadanie
(tytuł/nazwa programu)

propozycja dofinansowania

1.

1.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Byczynie

Grupa ratownictwa medycznego-szkolenia w szkołach i podwyższenie standardów RKO”

0 zł

2.

2.

Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”

Ochrona i promocja zdrowia”
(Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego”

4 000 zł