Przejdź do treści strony WCAG

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego p.n. Odnowa i rozwój wsi w Gminie Byczyna miejscowości: Nasale, Janówka

PROTOKÓŁ ZBIORCZY – Byczyna 2009.03.27

 

 

Adnotacje urzędowe

  1. Nazwa ogłoszonego konkursu

Odnowa i rozwój wsi w Gminie Byczyna

  1. Kwota przeznaczona na dotacje w konkursie

350 000,00 złotych

  1. Suma zaproponowanych dotacji

350 000,00 złotych

  1. Ilość wniosków złożonych do konkursu

2

  1. Ilość wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym

2

  1. Ilość wniosków rekomendowanych przez Komisję do dofinansowania

2

 

 

 

l.p.

nr oferty

nazwa organizacji

zadanie
(tytuł/nazwa programu)

propozycja dofinansowania

1.

1

Ochotnicza Straż Pożarna
w Janówce

Zagospodarowanie centrum wsi Janówka wraz z utworzeniem ośrodka wiedzy przyrodniczej”

 

175 000,00 zł

 

 

2.

2

Ochotnicza Straż Pożarna
w Nasalach

Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi wraz
z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nasalach

 

175 000,00 zł