Przejdź do treści strony WCAG

LOKALNY KONKURS GRANTOWY

Lokalna Organizacja Grantowa Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszają do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego oraz działających na terenie gmin: Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork ( z wyłączeniem miasta Kluczbork), Gorzów Śląski.

Organizacje mogą pozyskać do 6 tysięcy złotych na realizację projektów w  czterech obszarach tematycznych: innowacyjna edukacja, kultura, promocja i organizacja wolontariatu
oraz ochrona przyrody i środowiska naturalnego.

Nabór wniosków przewidziany jest na okres od 4 do 20 maja 2011r.

Szczegóły na stronach: www.dolinastobrawy.pl; www.stobrawskiinkubator.pl

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne,
które odbędzie
27 kwietnia 2011r. o godz. 16:00
w Świetlicy Wiejskiej w Kujakowicach Górnych.

 

Na spotkaniu zostaną omówione istotne kwestie dotyczące regulaminu,
obszarów tematycznych konkursu oraz wypełniania wniosku.
Będą Państwo mieli możliwość skonsultowania swoich projektów
i przyjrzenia się ciekawym pomysłom realizowanym w ramach
Programu „Działaj Lokalnie” innych Lokalnych Organizacjach Grantowych,
co może stać się inspiracją dla działań organizacji.