Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                                                           Byczyna , dnia 04.06.2007r.
 
Bk. VI.-341/2/07/B
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
dot. : postępowania „Lokale mieszkalne
w Jakubowicach- przebudowa budynku mieszkalnego ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 
 
Zamawiający – Urząd Miejski w Byczynie z siedzibą w 46-220 Byczyna ul. Rynek 1 informuje, że postępowanie na „LOKALE MIESZKALNE W JAKUBOWICACH – przebudowa budynku mieszkalnego”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 3 pkt 2 art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
Uzasadnienie:
Powyższy stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 3 pkt 2 art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dlatego zamawiający postanowił, jak na wstępie.
Jednocześnie zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy wykonawca może złożyć wniosek do zamawiającego o zawiadomieniu wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
-          wszyscy wykonawcy
-          www.bip.byczyna.pl
-          tablica ogłoszeń
-          a/a
informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 05.06.2007