Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


                                                                                                                          
                                                                   Byczyna , dnia 08.10.2007r.
 
Wp. II.-341/6/07/B
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
dot. : postępowania „REMONT LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM W BISKUPICACH”
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Pzp, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Zakład Murarski Marian Sokołowski
46-200 Kluczbork
ul. Fabryczna 20

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.
 
Do przetargu przystąpiły firmy:
 
Nr oferty
Firma
Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena
1
Zakład Murarski Marian Sokołowski
46-200 Kluczbork
ul. Fabryczna 20
100 pkt.
 
Ofert odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak
 
 
 
Otrzymują:
-          wszyscy wykonawcy
-          www.bip.byczyna.pl
-          tablica ogłoszeń
-          a/ainformację wytworzył(a): A.Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: A.Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 09.10.2007 r.