Przejdź do treści strony WCAG

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie o składzie i siedzibie Komisji

 INFORMACJA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Byczynie

z dnia 08 października 2010 r.

 

o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie:

 

Przewodniczący:

Wojciech Krzysztof Całka zamieszkały Polanowice

Zastępca Przewodniczącego:

Piotr Zenon Dziamarski zamieszkały Byczyna

Członkowie:

Magdalena Agnieszka Bekier zamieszkała Byczyna

Antoni Buła zamieszkały Kostów

Urszula Teresa Dela zamieszkała Byczyna

Barbara Elżbieta Kusiak zamieszkała Byczyna

Jolanta Anna Nocoń zamieszkała Biskupice

Janina Trzęsicka zamieszkała Byczyna

Zygmunt Józef Wiśniewski zamieszkały Dobiercice

 

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie mieści się w Urzędzie Miejskim w Byczynie
(Rynek 1, I p., pok. 19)

Tel. 77 413 41 50 wew. 20; Fax 77 413 41 50 wew. 21; e-mail bok@byczyna.pl

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Wojciech Całka 

Podmiot udostępniający: Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie
Data wytworzenia: 2010-10-08