Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

  Uchwała Nr 8

Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Byczyna w wyborach do rad gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., zgodnie z brzmieniem załączników do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Burmistrzowi Byczyny w celu podaniu składów komisji do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz zamieszczenia jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Wojciech Całka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczyniez dnia 5 listopada 2010 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Byczynie
z siedzibą w Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 6, Byczyna


1 Wojciech Buksa zam. Byczyna
2 Anna Katarzyna Dąbek zam. Biskupice
3 Alina Herbeć zam. Byczyna
4 Maria Kondracka zam. Byczyna
5 Aneta Laskowska zam. Byczyna
6 Bożena Misiarz zam. Kostów
7 Angelika Rychlik zam. Byczyna
8 Agnieszka Swerhun-Grzelak zam. Ciecierzyn
9 Aneta Barbara Sztojko-Chałupczyńska zam. Byczyna


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 9Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczyniez dnia 5 listopada 2010 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Byczynie
z siedzibą w Ratusz, ul. Rynek 1, Byczyna


1 Ewa Bańkowska zam. Biskupice
2 Alicja Buśko zam. Proślice
3 Zdzisław Comporek zam. Biskupice
4 Krystyna Kaczmarzyk zam. Byczyna
5 Ewa Kulisińska zam. Byczyna
6 Sylwia Mączka zam. Byczyna
7 Łucja Sotoła zam. Byczyna
8 Gabriela Wróbel zam. Janówka
9 Małgorzata Zydorczyk zam. Byczyna


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 9Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczyniez dnia 5 listopada 2010 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Dobiercicach
z siedzibą w Świetlica Wiejska, ul. Sienkiewicza 3A, Dobiercice


1 Agnieszka Dyla zam. Byczyna
2 Paweł Dziamarski zam. Byczyna
3 Łukasz Goliński zam. Byczyna
4 Arkadiusz Kasprzak zam. Biskupice
5 Dorota Kowalczyk zam. Paruszowice
6 Sebastian Kozdra zam. Kochłowice
7 Agnieszka Kruszelnicka zam. Dobiercice
8 Wioletta Ostasz zam. Dobiercice
9 Sebastian Marcin Szymała zam. Ciecierzyn


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 9Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczyniez dnia 5 listopada 2010 r.


Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kostowie
z siedzibą w Publiczna Szkoła Podstawowa, Kostów 10, Kostów


1 Dorota Abram zam. Byczyna
2 Janusz Altman zam. Byczyna
3 Anna Dacko zam. Miechowa
4 Szymon Kondracki zam. Byczyna
5 Krystyna Marcjasz zam. Byczyna
6 Beata Mazur zam. Kostów
7 Dominika Piekarczyk zam. Byczyna
8 Emilia Placety zam. Byczyna
9 Monika Pokorska zam. Miechowa


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 9Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczyniez dnia 5 listopada 2010 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Roszkowicach
z siedzibą w Publiczna Szkoła Podstawowa, Roszkowice 88, Roszkowice


1 Marek Boszkiewicz zam. Roszkowice
2 Halina Dębska zam. Roszkowice
3 Urszula Dziamarska zam. Byczyna
4 Tomasz Gallovič zam. Roszkowice
5 Henryk Janiaczyk zam. Roszkowice
6 Karolina Kaniowicz zam. Roszkowice
7 Karina Korbiel zam. Byczyna
8 Iwona Anna Sarnowska zam. Byczyna
9 Stanisław Szmigiel zam. Biskupice


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 9Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczyniez dnia 5 listopada 2010 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Nasalach
z siedzibą w Przedszkole Publiczne w Byczynie - Oddział w Nasalach, Nasale 47, Nasale


1 Radzisława Barnaś zam. Roszkowice
2 Łukasz Brewus zam. Byczyna
3 Adrian Fic zam. Byczyna
4 Stefan Zygmunt Figiel zam. Jaśkowice
5 Beata Kaniowicz zam. Roszkowice
6 Radosław Kapral zam. Byczyna
7 Krzysztof Kondracki zam. Nasale
8 Dariusz Puka zam. Byczyna
9 Marek Franciszek Rychlicki zam. Byczyna

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 9Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczyniez dnia 5 listopada 2010 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Proślicach
z siedzibą w Świetlica Wiejska, Proślice 32, Proślice


1 Izabela Irena Buła zam. Paruszowice
2 Małgorzata Gocejna zam. Paruszowice
3 Arletta Janczak zam. Proślice
4 Jadwiga Jelonek zam. Byczyna
5 Jarosław Kubaczkowski zam. Byczyna
6 Maciej Łuszczyński zam. Byczyna
7 Ewelina Mączka zam. Proślice
8 Maria Olek zam. Byczyna
9 Agnieszka Staliś zam. Proślice

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 9Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczyniez dnia 5 listopada 2010 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Biskupicach
z siedzibą w Publiczna Szkoła Podstawowa, Biskupice 22, Biskupice


1 Sabina Adamska-Urbaniak zam. Biskupice
2 Teresa Bulak zam. Kochłowice
3 Patrycja Grycan zam. Biskupice
4 Jerzy Hajdukiewicz zam. Byczyna
5 Halina Kasprzak zam. Biskupice
6 Marek Małolepszy zam. Byczyna
7 Ryszarda Przybylska zam. Byczyna
8 Grzegorz Sieczka zam. Sarnów
9 Edyta Alina Sztucka zam. Kochłowice