Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 19.08.2011 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY

Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a także lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777
i Nr 147, poz. 881), a także uchwały Nr XLIII/304/02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, zmienionej uchwałą Nr LIII/386/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a także
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

NUMER

OBWODU

GŁOSOWANIA

 

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

1

 2                                        

3                      

1

Miasto Byczyna:

ulice: 11-go Listopada, Basztowa, Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Herbiniusa, Hołubka, Hotelowa, Klonowa, Kluczborska, Koëllinga, Kościuszki, Kośnego, Krasińskiego, Kwiasowskiego, Lazara, Mickiewicza, Moniuszki, Parkowa, Plac Dworcowy, Polanowicka, Poznańska, Sadowa, Słoneczna od nr 13, Słowackiego, Spokojna, Wałowa od nr 2 do 28, Żółkiewskiego.

Sołectwa:

Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice

Publiczna Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 6, Byczyna
tel. 77 413 40 72

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

obwodowa komisja wyborcza właściwa do głosowania korespondencyjnego

2

Miasto Byczyna:

ulice : 3-go Maja, Błonie, Borkowska, Brzozowa, Cegielniana, Chopina, Częstochowska, Długa, Floriańska, Górna, Kościelna, Krótka, Nasalska, Okrężna, Paruszowicka, Plac Wolności, Polna, Poprzeczna, Rynek, Słoneczna od nr 1 do 8, Stawowa, Szpitalna, Wałowa od nr 30, Wąska, Wiejska, Zamojskiego.

Ratusz,

ul. Rynek 1, Byczyna

 

tel.77 413 42 16

 

3

Sołectwa:

Dobiercice ulice: Jana Pawła II, Parkowa,
Sienkiewicza, Stawowa, Św. Jana z Dukli,

Paruszowice,

Paruszowice - Długa

Świetlica Wiejska,

ul. Sienkiewicza 3 A,

Dobiercice

 

tel. 77 414 98 14

4

Sołectwa:

Janówka, Kostów, Miechowa

Publiczna Szkoła Podstawowa,

Kostów 10,

Kostów

 

tel. 77  414 81 27

5

Sołectwa:

Borek, Roszkowice, Sierosławice

Publiczna Szkoła Podstawowa,

Roszkowice 88,

Roszkowice


tel. 77 414 60 04

6

Sołectwa:

Gosław, Nasale, Pogorzałka, Pszczonki, Wojsławice

Przedszkole Publiczne w Byczynie – Oddział w Nasalach,

Nasale 47,

Nasale


tel. 77 414 80 24

7

Sołectwa:

Jakubowice, Polanowice, Polanowice - Brzózki, Proślice

Świetlica Wiejska,

Proślice 32,

Proślice

 

tel. 77  413 55 47

8

Sołectwa:

Biskupice, Chudoba, Kochłowice, Sarnów

Publiczna Szkoła Podstawowa,

Biskupice 22,

Biskupice


tel. 77 414 68 05

 

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889) wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi Byczyny w terminie do dnia 19 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Bliższe informacje udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Byczynie, pokój nr 5 (parter)
lub telefonicznie pod numerem 77 413-41-50 w.15 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie
www.bip.byczyna.pl

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu 09 października 2011 r.
w godzinach 7
00 -2100

Burmistrz Byczyny

/-/ Ryszard Grüner

 

  

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: 2011-08-19