Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Byczyny

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYCZYNY

 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji cyfrowej ( wieża wys. 60 m ) na terenie Posterunku Energetycznego przy ul. Zamojskiego 13, na działce oznaczonej nr 237 w Byczynie

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji cyfrowej ( wieża wys. 60 m ) na terenie Posterunku Energetycznego przy ul. Zamojskiego 13, na działce oznaczonej nr 237 w Byczynie.

 

Inwestycja będzie lokalizowana :

Na terenie Posterunku Energetycznego przy ul. Zamojskiego 13, na działce oznaczonej nr 237 w Byczynie.

 

Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie Miejskim w Byczynie z podaniem nieruchomości, której dotyczy w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Byczyny
data wytworzenia: 12.10.2004r.