Przejdź do treści strony WCAG

Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYCZYNY

Z DNIA 02 PAŹDZIERNIKA 2006 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Byczynie w wyborach zarządzonych
na dzień 12 listopada 2006 roku

 

 

         Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) podaje się do publicznej wiadomości informację  o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

 

 

 

Przewodniczący Komisji -        Wojciech Całka    

Zastępca Przewodniczącego -   Aleksandra Skoczylas

Członkowie:                               Zbigniew Merta

                                                   Lila Bakalarz

                                                   Antoni Buła

                                                   Katarzyna Barnaś
                                                   Magdalena Bekier

                                                   Danuta Pośpiech

                                                   Ewa Bańkowska

  

  

 

                                                                                  Burmistrz Byczyny

                                                                                  /-/ Ryszard Grüner