Przejdź do treści strony WCAG

Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik

KADENCJA 2014-2018

BURMISTRZ BYCZYNY - Robert Świerczek

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, zarzadzanie projektami, nadzór, kontrola i audyt.

Uniwersytet Opolski - Wydział Historyczno-Pedagogiczny. Pedagogika

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Wydział Ekonomii. Zarządzanie projektami samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej

Politechnika Opolska – Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Nadzór- kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji 

Doświadczenie zawodowe:

1993-1999 r. - instruktor sportu w Ośrodku Kultury w Byczynie

1999-2006 r. - dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie

2006-2007 r. - kierownik Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

2007-2009 r. - kierownik Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku

2009-2014 r. - audytor wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Kluczborku

28.11.2014 r. – Burmistrz Byczyny

Kontakt z Burmistrzem Byczyny:

e-mail: burmistrz@byczyna.pl

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci przyjmowani będą codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem burmistrzów pod nr tel. 77 413 41 50, wew. 21.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA - Katarzyna Zawadzka

Wykształcenie wyższe budowlane, fundusze strukturalne.

Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu - Wydział Budownictwa, konstrukcje budowlane i inżynierskie.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – studia podyplomowe Fundusze Strukturalne  Unii Europejskiej.

Doświadczenie zawodowe:

1997-2004 r. – inspektor w Referacie Budownictwa Urzędu Miejskiego w Byczynie

2004-2014 r. – samodzielne stanowisko ds. Funduszy Europejskich, Główny Specjalista w Urzędzie Miejskim w Kluczborku.

28.11.2014 r. – z-ca Burmistrza Byczyny

Kontakt z Z-cą Burmistrza Byczyny:

e-mail: wiceburmistrz@byczyna.pl 

Godziny przyjęć interesantów poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci przyjmowani będą codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem burmistrzów pod nr tel. 77 413 41 50, wew. 21.

 

SEKRETARZ GMINY - Maciej Tomaszczyk

Wykształcenie wyższe zawodowe.

Uniwersytet Opolski - kierunek: administracja

Doświadczenie zawodowe:
01.03.1990 r. – 17.04.1990 r. - PHPU „CUPROD” Sp. z o.o. w Byczynie
01.09.1994 r. – 25.01.1995 r. - Kawiarnia „HETMAŃSKA” w Byczynie
02.02.1995 r. – 01.05.1996 r. - Urząd Miasta Opole
01.05.1996 r. – 18.11.2002 r. - inspektor w Urzedzie Miejskim w Byczynie
od 19.11.2002 r. - sekretarz Gminy Byczyna

Kontakt z sekretarzem gminy:

e-mail:  sekretarz@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50 wew. 26.

 

SKARBNIK GMINY - Wiesława Różewska

Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Uniwersytet Opolski - kierunek: ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem

Doświadczenie zawodowe:
10.10.1976 r. – 30.11.1989 r. - księgowa w Banku PKO BP O/Kluczbork
01.12.1989 r. – 31.10.1994 r. - działalność gospodarcza w Kluczborku
01.11.1994 r. – 31.12.1995 r. - działalność rolnicza w Smardach
01.01.1996 r. – 31.12.1999 r. - główna księgowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
od 01.01.2000 r. – skarbnik Gminy Byczyna

Kontakt ze skarbnikiem gminy:
e-mail: skarbnikbyczyna@wp.pl , tel. 77 413 41 50 wew. 16.