Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 29 listopada 2012 r. sesja XXVIII kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2012–2025

PDFZałączniki do uchwały nr 206.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie              UCHYLONA
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-
2017

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kostowie prowadzonej przez
Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "TARCZA",
Polanowice 92, 46-220 Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu
pt.: „Działania studyjno-koncepcyjne i uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w gminach Byczyna i Pokój” w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie
6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz
powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Poddziałanie
6.2.2 Wsparcie działań studyjnokoncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
 

Podmiot udostępniający: Rada Miesjka w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2012-11-29