Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 31 stycznia 2012 r. sesja XIX kadencja VI

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy gminy Byczyna z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie uchylenia uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
zmiany uchwały
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2012–2025

PDFZałączniki do uchwały Nr 144.pdf (708,34KB)

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach
projektu pt.: „Wzrost kompetencji urzędników
dla poprawy jakości świadczonych usług”, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet:
V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie
5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2012-01-31