Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 28 czerwca 2011 r. sesja XI kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2010 r.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Byczynie w zakresie projektu uchwały Rady
Powiatu w Nysie w sprawie : przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu
udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie              UCHYLONA
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 lipca 2011 roku
do 30 czerwca 2012roku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna

PDFzal. do uchwaly 83.pdf

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011–2025

PDFzal. do uchwaly 85.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 85.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Uchwały nr 85.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr 85.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna prowadzące
wychowanie przedszkolne
 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2011-06-28