Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 28 listopada 2013 r. sesja XLII kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2013–2025

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy
Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy
Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok”.

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych punktów przedszkolnych,
funkcjonujących na terenie Gminy Byczyna oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2013-11-28