Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 03 grudnia 2010 r. sesja II kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 03 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 03 grudnia 2010 roku
w sprawie uchylenia uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 03 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 03 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 03 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 03 grudnia 2010 roku
w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 03 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Byczynie w zakresie projektu uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie: przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup
 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2010-12-03