Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 30 września 2010 r. sesja LVIII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

PDFZalacznik.pdf (75,10KB)

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

PDFZałącznik 1 Nr 425.pdf (67,14KB)

PDFZałącznik 2 Nr 425.pdf (68,91KB)

PDFZałącznik 3 Nr 425.pdf (97,29KB)

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie  uchwalenia mejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie przeprowadzenia postępowania o zawarcie
umowy koncesji na roboty budowlane w celu
zagospodarowania nieruchomości położonej
nad zalewem Biskupice-Brzózki i realizacji projektu
"Kompleks rekreacyjny nad zalewem Biskupice-Brzózki"
w formule współpracy Gminy Byczyna z podmiotem prywatnym.