Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 30 grudnia 2009 r. sesja XLVIII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie
odpadów

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla gospodarstwa pomocniczego prz Ośrodku
Pomocy Społecznej w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Pobierz

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów
Społecznych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia
o nazwie "Opolski Mikro Fundusz Poręczeń na Rzecz
Rozwoju Gospodarki Społecznej" z siedzibą w Opolu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Załączniki:

PDFzal01.pdf
PDFzal02.pdf
PDFzal03.pdf
PDFzal04.pdf
PDFzal05.pdf
PDFzal06.pdf
PDFzal07.pdf
DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
PDFzal08.pdf
PDFzal09.pdf
PDFzal09a.pdf
PDFzal10.pdf
PDFzal11.pdf
PDFzal12.pdf
PDFzal13.pdf
PDFzal14.pdf