Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 26 listopada 2009 r. sesja XLVII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w zakresie
projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego
w sprawie: przekształcenia poprzez likwidację działalności
medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa
Józefa Nathana w Branicach.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Pobierz

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Byczynie w celu zawiązania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie wyrazenia zgody na użyczenie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości