Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 25 września 2013 r. sesja XLV kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie przyjęcia od Wojewody Opolskiego
wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego
pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w gminie Byczyna na lata 2010-2014”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego
pod nazwą "Programprzeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w gminie Byczynana lata 2010-2014”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie zabezpieczenia w ramach partnerstwa dla Powiatu
Kluczborskiego środków finansowych na realizację zadania
„Remont drogi powiatowej Nr 1336 O Wołczyn - Biskupice”
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 - 2011 realizowanego przez Powiat Kluczborski.