Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 27 sierpnia 2009 r. sesja XLIV kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
na rzecz Gminy Byczyna prawa własności nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie
Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej
trzech czteroosobowych rodzin polskiego pochodzenia

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane związane z renowacją
zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Jana z Dukli
w Dobiercicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie
zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie
zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie uchylenia uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Gminy Byczyna

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
na realizację zadania "Przebudowa infrastruktury
komunikacji pieszej i kołowej w obrębie murów
obronnych miasta Byczyna" w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011