Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 r. sesja XL kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie dopłaty dla wybranej grupy taryfowej
odbiorców usług kanalizacyjnych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat za przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
gruntowej dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat za przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
gruntowej dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat za przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
gruntowej dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat za przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
gruntowej dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie likwidacji
szkoły filialnej w Dobiercicach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Biskupicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Nasalach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Roszkowicach

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zacią
gnięcia kredytu