Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 r. sesja XL kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie dopłaty dla wybranej grupy taryfowej
odbiorców usług kanalizacyjnych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat za przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
gruntowej dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat za przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
gruntowej dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat za przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
gruntowej dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat za przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
gruntowej dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie likwidacji
szkoły filialnej w Dobiercicach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Biskupicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Nasalach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Roszkowicach

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zacią
gnięcia kredytu

Metryczka
  • opublikowano:
    29-05-2009 13:27
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    06-12-2013 10:24
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl