Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 30 marca 2009 r. sesja XXXIX kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawieprzyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin
Śląska Opolskiego w Opolu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie likwidacji szkoły filiarnej w Dobiercicach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Biskupicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie
likwidacji szkoły filiarnej w Nasalach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Roszkowicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola
w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zat
wierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Janówka

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Nasale

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Oleskiego

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawiewyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Byczyna do realizacji projektu pod nazwą "Myślę,
więc jestem" oraz zawarcia stosownego porozumienia
w tym względzie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały