Przejdź do treści strony WCAG

Uchwałyz dnia 19 lutego 2009 r. sesja XXXVIII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej
dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej
dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej
dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filiarnej w Nasalach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Roszkowicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filiarnej w Dobiercicach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Biskupicach

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego
Przedszkola w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2009 r.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2009 r.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały