Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 r. sesja XXXVI kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchylenia uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

XLSZałącznik Nr 1 do uchwały nr 233.xls

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

XLSZałącznik Nr 5 do uchwały nr 234.xls

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego za godzinę udziału w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członka
ochotniczej straży pożarnej w Gminie Byczyna.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki
nad zabytkami na lata 2008 – 2012

PDFZałącznik do uchwały nr 237.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych
dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Byczynie.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
oraz ustalenia jednego punktu w złotych
dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej