Przejdź do treści strony WCAG

Uchwałyz dnia 27 listopada 2008 r. sesja XXXIV kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawieuchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowym i Problemów
Społecznych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w gminie Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wsi Roszkowice

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wsi Gosław

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie odniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy w 2009 roku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego
punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Centrum
Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach