Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 28 sierpnia 2008 r. sesja XXIX kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości gruntowej dla Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przyszłość ” w Kluczborku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości gruntowej dla Byczyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości gruntowej dla Byczyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Gminy Byczyna

XLSZałącznik do uchwały nr 197.xls (89,00KB)

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XLSZałącznik nr 1 do uchwały nr 198.xls (86,50KB)

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zasad zbywania, nabywania i obciążania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
na okres dłuższy niż trzy lata.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie ustalenia odpowiedzi na skargę

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.