Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2008 r. sesja XXIII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie
Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej
dwuosobowej rodziny Agiejewów polskiego pochodzenia
.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie
  deklaracji podjęcia się organizacji Dożynek
Wojewódzkich 2008

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie dopłaty dla wybranej grupy taryfowej odbiorców
usług kanalizacyjnych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych  i gimnazjum prowadzonych przez
gminę Byczyna oraz granic ich obwodów.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego
dla Dorosłych z siedzibą w Polanowicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
dla Dorosłych z siedzibą
 w Polanowicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia polityki oświatowej oraz planu
inwestycji oświatowych w Gminie Byczyna
na lata 2008-2013
Pobierz  
Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia pożyczki dla Fundacji Górna
Prosna z siedzibą w Rudnikach -
uchwała uchylona