Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 28 marca 2008 r. sesja XXII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Byczyna.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przystąpienia sołectw Ciecierzyn i Sarnów
do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały -
uchwała uchylona

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie likwidacji filii w Polanowicach podporządkowanej
organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Byczyna

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Strefy Rozwoju Gospodarczego”.
Pobierz   
Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Pobierz