Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 29 marca 2007 r. sesja VIII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie przystąpienia do programu "Odnowa wsi
w województwie opolskim"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie
Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej 
dwóch czteroosobowych rodzin polskiego pochodzenia

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie przystąpienia do programu "Odnowa wsi
w województwie opolskim"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji
miasta Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego zatytułowanego „Renowacja
zabytkowego obwarowania miasta Byczyna wraz 
z renowacją zabytkowych wież”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Byczyny”


Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w gminie Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Pobierz

 

informację wytworzył(a):
Rada Miejska
data wytworzenia:
29 marca 2007