Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 11 grudnia 2006 r. sesja III kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie uchylenia uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2007 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

11 grudnia 2006