Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 27 kwietnia 2006 r. sesja XXXVI kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji z dnia 27 kwietnia 2006 roku - IV kadencja

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania
oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
zatrudnionych w Centrum Integracji Społecznej
„CISPOL” w Polanowicach.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Byczyna.

Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Pobierz

Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu.

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

27 kwietnia 2006