Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 29 grudnia 2005 r. sesja XXXIII kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIII sesji z dnia 29 grudnia 2005 rok - IV kadencja

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie
Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej
trzech czteroosobowych rodzin polskiego pochodzenia.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
od Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miejskim
w Byczynie.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji
zadań pn. „Ośrodek wiedzy przyrodniczej - jako
zachowanie krajobrazu przyrodniczego i kulturowego
w Janówce”.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Byczynie.

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

29 grudnia 2005