Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 02 grudnia 2004 r. sesja XXII kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXII sesji
z dnia 2 grudnia 2004 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 2 grudnia 2004 roku
w sprawie
 określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 2 grudnia 2004 roku
w sprawie
określenia wzorów formularzy na podatek
rolny, leśny i od nieruchomości
.
Pobierz


Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 2 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 2 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 2 grudnia 2004 roku
w uchylenia uchwały.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 2 grudnia 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

2 grudnia 2004