Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 31 października 2013 r. sesja XLI kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycia nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawiewyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycia nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycia nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi
na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie zminay Uchwały Nr XXXI/250/13
z dnia 28 lutego 2013 r w sprawie szczegółowych
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2013–2025

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie zbycia nieruchomości o nr 849/5 k. m. 11
położonej w Byczynie na rzecz Samorządu
Województwa Opolskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie przyjęcia " Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Byczyna"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego przekazania zarządzania drogą gminną
Nr 100504O (Miechowa-Proślice-Brzózka-Polanowice)
na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25
– 5+068,25 o długości 0,530 km.


 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2013-10-31