Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za 2006 rok

Zgodnie z art. 24 h, pkt. 6, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ) w sprawie osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych, wykaz osób, które składają oświadczenia majątkowe, w związku z zakończeniem kadencji: 

Lp.

Nazwisko i Imię

Stanowisko

 

l.

Grüner Ryszard

Burmistrz Byczyny

 DOCGruner_Ryszard.doc

2.

Kędzia Józef Lucjan

Przewodniczący Rady Miejskiej

 DOCKedzia_Lucjan.doc

3.

Babiak Jan

Radny Rady Miejskiej

 DOCBabiak_Jan.doc

4.

Dyba Marian

Radny Rady Miejskiej

 DOCDyba_Marian.doc

5.

Hoc Leszek Piotr

Radny Rady Miejskiej

 DOCHoc_Piotr.doc

6.

Jana Rudolf

Radny Rady Miejskiej

 DOCJana_Rudolf.doc

7.

Kubicki Arkadiusz

Radny Rady Miejskiej

 DOCKubicki_Arkadiusz.doc

8.

Kulisiński Jacek

Radny Rady Miejskiej

 DOCKulisinski_Jacek.doc

9.

Pustkowski Janusz

Radny Rady Miejskiej

 DOCPustkowski_Janusz.doc

10.

Romańczyk Jan

Radny Rady Miejskiej

 DOCRomanczyk_Jan.doc

11.

Stecki Juliusz

Radny Rady Miejskiej

 DOCStecki_Juliusz.doc

12.

Suda Piotr

Radny Rady Miejskiej

 DOCSuda_Piotr.doc

13.

Szymała Wiktor

Radny Rady Miejskiej

 DOCSzymala_Wiktor.doc

14.

Tarnowski Stefan

Radny Rady Miejskiej

 DOCTarnowski_Stefan.doc

15.

Wiśniewski Zygmunt

Radny Rady Miejskiej

 DOCWisniewski_Zygmunt.doc