Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za 2007 rok

Zgodnie z art. 24 h, pkt. 6, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ) w sprawie osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych, wykaz osób, które składają oświadczenia majątkowe: 
 
Lp.
Nazwisko i Imię
Stanowisko
 
l.
Grüner Ryszard
Burmistrz Byczyny
2.
Wąsiak Paweł
Z-ca Burmistrza
3.
Różewska Wiesława
Skarbnik Gminy
4.
Tomaszczyk Maciej
Sekretarz Gminy
5.
Wilczyńska Katarzyna
Z-ca Skarbnika
6.
Biliński Zdzisław
Przewodniczący Rady Miejskiej
7.
Sikorski Krzysztof
Dyrektor ZGK w Byczynie
8.
Gierczyk Bolesław
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
9.
Mendel Marek
Dyrektor ZSGLiZ
10.
Dereń Barbara
Z-ca Dyrektora ZSGLiZ
11.
Bartosiewicz Ewa
Kierownik Referatu Oświaty
12.
Adler Bartłomiej
Inspektor ds. Oświaty
13.
Oślizło Artur
Dyrektor PSP Byczyna
14.
Skop-Rachel Ewa
Dyrektor Publicznego Przedszkola Byczyna
15.
Dziamarski Piotr
Dyrektor PSP Kostów
16.
Paszek Gabriela
Dyrektor PSP Roszkowice
17.
Fiebrandt Ewa
Dyrektor PSP Biskupice
18.
Biliński Stanisław
Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
19.
Marzec Renata
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego