Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej OWES dla subregionu północnego

 

 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany w ramach
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej –
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

PDF29.14. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf