Przejdź do treści strony WCAG

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku
zadania publicznego w zakresie:

"Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych"

Nazwa ogłoszonego konkursu

"Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych"

Kwota przeznaczona na dotacje

15 000,00 zł.

Suma kwot ofert

50 973,00 zł.

Ilość wniosków złożonych do konkursu

8

Ilość wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym

5

Ilość wniosków rekomendowanych przez Komisję do dofinansowania

3

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Zadanie
(tytuł/nazwa programu)

Propozycja dofinansowania

1.

Dobroczynne Towarzystwo Opolskie "Równe Szanse"

Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych

8 000,00 zł. 

 2.

Ludowy Klub Sportowy "Hetman Byczyna"

Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych

 

4 500,00 zł. 

 3.

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej

Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych

 

2 500,00 zł.