Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 1/02 do nr 9A/02 -IV kadencja- listopad 2002 r.

Zarządzenie Nr 1-02 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2002 roku
w sprawie ustalenia liczby etatów zastępców Burmistrza Byczyny

Zarządzenie Nr 2-02 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2002 roku
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Byczyny

Zarządzenie Nr 3-02 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2002 roku
w sprawie zwolnienia z pełnienia funkcji Dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie

Zarządzenie Nr 4-02 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2002 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok

Zarządzenie Nr 5-02 Burmistrza Byczyny z dnia 21 listopada 2002 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących Mienie Komunalne
Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr 6-02 Burmistrza Byczyny z dnia 21 listopada 2002 roku
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Byczynie

Zarządzenie Nr 6A-02 Burmistrza Byczyny z dnia 25 listopada 2002 roku
w sprawie spisu z natury rzeczowych składników majątku

Zarządzenie Nr 7-02 Burmistrza Byczyny z dnia 26 listopada 2002 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok

Zarządzenie Nr 8-02 Burmistrza Byczyny z dnia 26 listopada 2002 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy w 2002 roku

Zarządzenie Nr 9-02 Burmistrza Byczyny z dnia 26 listopada 2002 roku
w sprawie określenia ilości etatów w Urzędzie Miejskim w Byczynie

Zarządzenie Nr 9A-02 Burmistrza Byczyny z dnia 26 listopada 2002 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok