Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 62A/07 do nr 74/07 - V kadencja - wrzesień 2007

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 03 września 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 14 września 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie "Remont
lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Biskupicach"

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 20 września 2007 roku
w sprawie materiałów towarzyszących projektowi budżetu
na 2008 rok

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie powołania składu OKW

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie powołania składu osobowego Komisji
ds. opiniowania nagród Burmistrza Byczyny
dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 27 września 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie:
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości do 1 500 000 zł. z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Byczyna"

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 27 września 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie:
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości do 1 800 000 zł. na wydatki nie znajdujące
pokrycie w planowanych dochodach

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu dla kierowców
-mechaników za konserwację, utrzymanie samochodu
i motopomp jako pełnienie obowiązków społecznych
i obywatelskich

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie powołania komisji uprawnionej do odbioru
robót budowlanych na zadanie "Budowa średniowiecznego
grodu drewnianego - Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia
Rycerstwa"

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok