Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 80/07 do nr 86/07 - V kadencja - listopad 2007

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 07 listopad 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 07 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Pobierz Brumistrza Byczyny
z dnia 07 listopada 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 

Pobierz Brumistrza Byczyny
z dnia 07 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

PobierzBrumistrza Byczyny
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok
Pobierz           
Pobierz             
Pobierz              
Pobierz           

Pobierz Brumistrza Byczyny
z dnia 22 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych praz gminę
Byczyna na rok 2008

Pobierz Brumistrza Byczyny
z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Pobierz Brumistrza Byczyny
z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie powołania komisjiuprawnionej do odbioru
robót budowlanych na zadanie: "Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Byczyna"