Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

BURMISTRZ BYCZYNY
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna
woj. opolskie
 
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie / parter / wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa z dniem 11.07.2008 r.