Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

BURMISTRZ   BYCZYNY
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna
woj. opolskie
 
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie / parter / wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej.
Terminy składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływają z dniem 09.09.2008r., 16.09.2008r. i 17.09.2008 r.