Przejdź do treści strony WCAG

Informacja

BURMISTRZ BYCZYNY

ul. Rynek 1

46-220 Byczyna

woj. opolskie

 

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie / parter / wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Terminy składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa z dniem 18.05.2009r.