Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze przetargu

BURMISTRZ BYCZYNY

ul. Rynek 1

46-220 Byczyna

woj. opolskie

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie / parter / wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze przetargu.Terminy składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa z dniem 06.08.2009r.