Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 19 grudnia 2013 r. sesja XLIII kadencja VI

PDFUchwała Nr 353.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Byczyna.

PDFUchwała Nr 354.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały.

PDFUchwała Nr 355.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013–2025.

PDFUchwała Nr 356.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

PDFUchwała Nr 357.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

PDFUchwała Nr 358.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013–2025

PDFUchwała Nr 359.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr 360.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

PDFUchwała Nr 361.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna.

PDFUchwała Nr 362.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały.