Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 05 marca 2014 r. sesja XLV kadencja VI

PDFUchwała Nr 374.pdf (46,35KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego

PDFUchwała Nr 375.pdf (63,64KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork –Namysłów-Olesno.

PDFUchwała Nr 376.pdf (71,64KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie
dożywiania" na lata 2014-2020

PDFUchwała Nr 377.pdf (176,88KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/341/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości o nr 849/5 k. m. 11 położonej w Byczynie na rzecz Samorządu Województwa Opolskiego

PDFUchwała Nr 378.pdf (45,22KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości

PDFUchwała Nr 379.pdf (31,63KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycia nieruchomości

PDFUchwała Nr 380.pdf (48,62KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

PDFUchwała Nr 381.pdf (53,88KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie przystąpienia do programu pod nazwą „Opolska Karta Rodziny i Seniora”

PDFUchwała Nr 382.pdf (93,29KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej

PDFUchwała Nr 383.pdf (47,64KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.

PDFUchwała Nr 384.pdf (47,02KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2014 r.

PDFUchwała Nr 385.pdf (242,92KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014–2025

PDFUchwała Nr 386.pdf (553,11KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr 387.pdf (35,82KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego

PDFUchwała Nr 388.pdf (34,88KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego

PDFUchwała Nr 389.pdf (34,55KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego

PDFUchwała Nr 390.pdf (37,20KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

PDFUchwała Nr 391.pdf (38,04KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

PDFUchwała Nr 392.pdf (34,86KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały.

PDFUchwała Nr 393.pdf (460,08KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji

PDFUchwała Nr 394.pdf (43,38KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2015 r.